Categorieën
Fabrikanten

Algemene Voorwaarden

Verkoopovereenkomst Runic Computers

 

1.      Er wordt aangenomen dat onze klanten kennis hebben genomen van de algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden zoals hierna vermeld , evenals de speciale voorwaarden van de partner-produkten , zijnde de fabrikanten van de produkten.  Deze voorwaarden vervangen of vernietigen alle andere tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vermeld.

2.      Alle ontvangen orders hetzij via een bestelnota , post , fax , mail of via de website worden beschouwd als definitief en er worden hieromtrent geen annulaties aanvaard.

3.      Elke afwijking aan deze voorwaarden maken het voorwerp uit van een afzonderlijke overeenkomst. In gevallen van overmacht zoals brand , weersomstandigheden, lockout , stakingen .. waardoor de goederenstroom moeilijk en / of duurder maken geven aan de verkoper de mogelijkheid om de afspraken te annuleren zonder enige vergoedingsgevolgen .

4.      De leveringstermijnen zijn afhankelijk van externe faktoren en worden bijgevolg louter ter informatieve titel weergegeven. Vertragingen die hierdoor zouden ontstaan geven geen aanleiding tot vergoedingsgevolgen.

5.      De hardwareprodukten zijn gewaarborgd gedurende 1 jaar na aankoop met uitzondering voor de CPU s en geheugen waarvoor de waarborg tot 6 maanden beperkt worden. De garantievoorwaarden zijn afhankelijk van het merk van het produkt (partner-produkten) en de eventuele verzendingskosten vallen ten laste van de klant. De voorwaarden van waarborg zijn :

5.1.   retour in de oorspronkelijke verpakking

5.2.   in propere staat

5.3.   vergezeld van de oorspronkelijke dokumentatie

5.4.   intacte verzegelingen

5.5.   produkt in normale omstandigheden gebruikt

6.      De waarborg kan niet ingeroepen worden in geval van :

6.1.   ondeskundig gebruik

6.2.   ongeval of zware onachtzaamheid

6.3.   technische tussenkomst van derden niet gemachtigd door de zaakvoerder

6.4.   gebruik van onaangepaste bijbehorigheden

7.      De gewone verpakkings- en leveringskosten bedragen 15,00 euro per bestelling, administratieve kosten voor bestellingen onder de 100,00 euro  bedragen 12,00 euro 

8.      De belgische wetten en gebruiken zijn toepasselijk op de overeenkomsten. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de zaak zijn bevoegd in geval van betwisting

9.      Behoudens in geval van overmacht zijn de offertes 30 dagen geldig.

Volgende
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
0 items